Aleksander Bassin o Artiti 2010

 

LIKOVNI KOLONIJI NA POT

Artita, ki letos združuje umetniške udeležence iz kar štirih kulturnih prostorov, je seveda že zdavnaj prešla iz tradicionalnega in pri nas v Piranu po izvirnosti tudi prvega enodnevnega ex-tempore srečanja, na višjo stopnjo medsebojnega dialoga: med umetnikom in zanj novim prostorom, »obremenjenim« z intimizmom obmorske odprtosti in barvitosti po eni strani, in dialoga med posameznimi udeleženci, ki prinašajo s seboj sebi lastne duhovne razsežnosti. Do katere mere je mogoče in vredno v kratkem, večdnevnem delovnem srečanju preseči konvencionalni umik v ustvarjalno zasebnost? Na to vprašanje bodo znali – o tem smo lahko trdno prepričani – odgovoriti umetniki sami: želimo si, da bi se posledice vzpostavljenega dialoga na različnih možnih in nemožnih
stopnjah, odrazile v pozitivnem odzvenu, ki naj tudi dandanes kljubuje poenoteni, globalizirani duhovni zastrtosti in brezosebni anemičnosti.

Aleksander Bassin

 

Drugi umetniki